อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
12 ต.ค. 2561

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย

อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้า งพนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนเทศบาลตำบลกุดประทาย