พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย
18 ก.ค. 2561

พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย วิทยากรจากสถานีตำรวจเดชอุดม , รพ.สต.โนนกอย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายชาตรี พิทักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ประทานในพิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดอุบัติเหตุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย วิทยากรจากสถานีตำรวจเดชอุดม , รพ.สต.โนนกอย