งานวางศิลาฤกษ์ วัดบ้านกุดประทาย ปี 2562
01 พ.ค. 2562

งานวางศิลาฤกษ์ วัดบ้านกุดประทาย ปี 2562