ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ไม่ให้ ไม่รับ ด้วยการสวมใส่               เสื้อสีขาวทุกวันพุธ
30 พ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต ไม่ให้ ไม่รับ ด้วยการสวมใส่ เสื้อสีขาวทุกวันพุธ