ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารโดยกำหนดนโยบายคุณธรรม  ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบล         กุดประทาย
30 พ.ค. 2562

ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารโดยกำหนดนโยบายคุณธรรม ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลตำบล กุดประทาย