โครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ
02 ต.ค. 2562

โครงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ

ขอเชิญอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อและศึกษาดูงานนอกพื้นที่ ประจำปี 2562 ที่สำนักปลัดเทศบาล วันที่ 21 สิงหาคม 2562