นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย แสดงเจตจำนงจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
21 ต.ค. 2562

นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย แสดงเจตจำนงจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ