เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
07 ม.ค. 2563

เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม