เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา  904 วปร. ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทายที่ขึ้นทะเบียนไว้
07 ม.ค. 2563

เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้มอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา 904 วปร. ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทายที่ขึ้นทะเบียนไว้