เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดพิธีรับพระทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักธศักราช 2562 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล
24 ม.ค. 2563

เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดพิธีรับพระทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักธศักราช 2562 ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล