ในเสาร์ ที่  1  กุมภาพันธ์  2563  ศพด.บ้านนาทุ่ง  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกุดประทาย  ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยความร่วมมือของชุมชน
05 ก.พ. 2563

ในเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศพด.บ้านนาทุ่ง กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดประทาย ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยความร่วมมือของชุมชน

ภาพประกอบการสร้างสนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ