วันจันทร์  ที่ 3  กุมภาพันธ์  2563  นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  เยี่ยมชมสนามเด็กเล่นพร้อมทั้งชี้แนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น
05 ก.พ. 2563

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย เยี่ยมชมสนามเด็กเล่นพร้อมทั้งชี้แนะเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ