ในวันศุกร์  ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563  ศพด.บ้านนาทุ่ง  กองการศึกษา  เทศบาลตำบลกุดประทาย  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา อปพร. ทำความสะอาดหมู่บ้าน  เก็บขยะตลาดนัดชุมชนและถนนรอบหมู่บ้าน
07 ก.พ. 2563

ในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศพด.บ้านนาทุ่ง กองการศึกษา เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day กับหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา อปพร. ทำความสะอาดหมู่บ้าน เก็บขยะตลาดนัดชุมชนและถนนรอบหมู่บ้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ