นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย แสดงเจตจำนงจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล2563
04 มิ.ย. 2563

นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย แสดงเจตจำนงจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล2563