ประชุมคณะกรรมการผู้แทนประชาคมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบวาตภัย ปี2563
04 มิ.ย. 2563

ประชุมคณะกรรมการผู้แทนประชาคมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน กรณีประชาชนได้รับผลกระทบวาตภัย ปี2563