ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 ส.ค. 2563

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง