กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ เทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
15 ต.ค. 2563

กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ เทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อสร้างความโปร่งใสในการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ