พิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑
14 ส.ค. 2561

พิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑

ณ วัดโนนสูงอรุณรังษี (วัดบ้านเหล่า) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรี ตำบลกุดประทาย ประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดโนนสูงอรุณรังษี (วัดบ้านเหล่า) หมู่ที่ ๑๓ ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี