พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2561
22 ส.ค. 2561

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2561

นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2561

นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2561