นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมภายในเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง ความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ตระหนักและให้ความสำคัญในการประพฤติ

วันอังคาร, 26 ตุลาคม 2564 14:54

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ