Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมโครงการ "บริหารจัดการขยะชุมชนตำบลกุดประทาย" ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ”บริหารจัดการขยะชุมชนตำบลกุดประทาย“ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 19-06-2567 ] Hits:873

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรคเอดส์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรคเอดส์ ณ...

[ 05-06-2567 ] Hits:65

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 04-06-2567 ] Hits:64

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ...

[ 14-05-2567 ] Hits:1582

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ