Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชุนตำบลกุดประทายตามหลัก 3Rs

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชุนตำบลกุดประทายตามหลัก 3Rs

[ 19-05-2565 ] Hits:62

ในวันที่ 11 เมษายน 2565 นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ได้เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 -17 เมษายน พ.ศ.2565 ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายค่

ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯเเละสมาชิกสภาฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานป้องกันฯพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเเละสมาชิก อปพร.ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2565 ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายค่ะ 

[ 11-04-2565 ] Hits:532

วันที่ 7 เมษายน 2565 นำโดย นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ได้มอบเงินช่วยเหลือได้มอบเงินช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 105 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ใวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป นำโดย นายประมินทร์ สาระพันธ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าฝ่ายปกครองเเละงานป้องกันฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือให้เเก่ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 105 ราย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย 

[ 07-04-2565 ] Hits:75

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย …

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย  นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลกุดประทาย  เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุม โครงการที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลกุดประทาย ที่จะขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ที่เป็นผู้แทนจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดประทาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมตำบลกุดประทาย ในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565 ) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10  พ.ศ...

[ 21-02-2565 ] Hits:331

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ