Hot News :

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดยนายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาแทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา อสม. ผู้สูงอายุ ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลกุดประทาย...

[ 17-04-2567 ] Hits:26

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ฝ่ายปกครอง อพปร. ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567...

[ 11-04-2567 ] Hits:29

ในวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย สิบเอกมงคล คำภาแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายประเสริฐ ไชยศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นายกิตติ จันทร์ปรีดา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”...

[ 09-04-2567 ] Hits:105

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะครู ผู้ดูแลเด็ก ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

[ 05-04-2567 ] Hits:53

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ