Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดประทาย คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%

[ 12-09-2566 ] Hits:739

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

เทศบาลตำบลกุดประทาย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

[ 12-08-2566 ] Hits:18

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

เทศบาลตำบลกุดประทาย ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)

[ 28-07-2566 ] Hits:47

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day)…

วันที่ 27 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้น เทศบาลตำบลกุดประทาย เข้าร่วมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลัง สร้างสัปปายะ สู่วัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) ณ วัดบ้านกุดประทาย ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 27-07-2566 ] Hits:251

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ