กองคลัง

 

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

083-3838958


 

พนักงานเทศบาล

 

นางสาวกรรณิกา เผือกยิ้ม

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

087-2506337

นางสาวทิพวรรณ ทานะเวช

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

091-5285481

นางสาวจิราพร วามะกรรณ์

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

089-6743906

นางสาวลดาวัลย์ ประทุมมา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

094-2649308

นายสงการ อ้วนเต็ม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)

087-2501149


 

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

 

นางสาวปาณิสรา ทองอ่อน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

099-0419635

นางสาวสัจภรณ์ ชานนท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

083-7305263

นางสาวบุญนิสา สุดถนอม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

087-2524378

นางสาวพยอม กะมณี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

083-1346501

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ