สภาเทศบาล

 

นายอุดม ขนทอง

ประธานสภาเทศบาล

มือถือ 082-1255217

 

นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ

รองประธานสภาเทศบาล

มือถือ 061-1405450

นายชัชนันท์ สายบุญ

เลขานุการสภาเทศบาล

มือถือ 095-1605283

 


 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายทองแดง ชาแฉะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

มือถือ 080-0039355

นางบุญมี ฉัตรสุวรรณ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

มือถือ 061-1405450

นางสาวนกกูล วงษ์อาจ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

มือถือ 093-5609211

 

นางแต่ง แสนเสาร์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

มือถือ 082-1584498

นายสุบรรณ บุญรักษ์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

มือถือ 096-0466923

นางสมจิตร ทองวิเศษ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

 

 


<!— Header —->

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

<!— Rows 5 —->

นายอุดม ขนทอง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายชัชนันท์ สายบุญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสมบูรณ์ คำอุด

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

<!— Rows 6 —->

นายทรงพล วงษ์วัน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางอุไร วิฑูรย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายธีรศักดิ์ ปากม่วง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ