หัวหน้าส่วนราชการ

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล
มือถือ 061-8828936


สำนักปลัด

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 061-8828936

หัวหน้าฝ่าย

นางอภิสรา วงษ์วัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

สิบเอกมงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่


กองคลัง

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 083-3838958


กองช่าง

นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 062-1317529


กองการศึกษา

นายวุทิภูมิ สุรเสน

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 061-8828936

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ