หัวหน้าส่วนราชการ

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มือถือ 083-3838958


สำนักปลัด

สิบเอกมงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
มือถือ 080-159-0509

หัวหน้าฝ่าย

นางอภิสรา วงษ์วัน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
มือถือ 098-173-5708

สิบเอกมงคล คำภาแก้ว

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
มือถือ 080-159-0509

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
มือถือ 087-957-1576


กองคลัง

นายพิทักษ์ ทองพิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 083-3838958


กองช่าง

นายอภิเชษฐ์ คันทักษ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 062-1317529


กองการศึกษา

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 087-957-1576

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ