Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

[ 29-12-2564 ] Hits:290

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชาตรี พิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี-ข้าวจี่ยักษ์(บันลือโลก)

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายชาตรี พิทักษ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ข้าวพันธุ์ดี-ข้าวจี่ยักษ์(บันลือโลก) ณ บริเวณลานหน้าพระพุทธรัตนมุนิศรีเมืองดช วัดแสงเกษม หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราธานี

[ 20-12-2564 ] Hits:67

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา​ 09.30​น.ปลัดอาวุโส​อำเภอ​เดชอุดม​ พร้อมด้วย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษาได้ทำพิธี​เปิด​ ศูนย์​แหล่ง​เรียนรู้​โคกหนอง​นา​โมเดล​ตำบล​กุด​ประทาย​แปลง

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.ปลัดอาวุโสอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิทยา  สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ปลัดเทศบาล ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษาได้ทำพิธีเปิด ศูนย์แหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลกุดประทายแปลงนายถาวร บุญชิต  ผญบ.ม6 บ.หนองคู  กิจกรรมในพิธีเปิดฯ 1.ปลูกต้นไม้ 2.เกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม/จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 150  ราย 

[ 09-11-2564 ] Hits:131

วันที่ 3พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรี ร่วมเป็นเกียรติ​มอบถุง​ยังชีพ​ช่วยเหลือ​คนพิการ​ทาง​สายตา​ ตามาตรา​การให้การช่วย​เหลือ​ผู้​ได้ผลกระทบ​โรควิด19​ จำนวน​ 8​ ราย

วันที่  3 เดือน พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ท่านปลัดเทศบาล  ผอ.กองช่าง ผอ.คลัง ผอ.กองศึกษา หัวสำนักปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยท่านสท.ทองแดง ชาแฉะ ร่วมเป็นเกียรติมอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนพิการทางสายตา  ตามาตราการให้การช่วยเหลือผู้ได้ผลกระทบโรควิด19 จำนวน 8 ราย โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเดชอุดม

[ 03-11-2564 ] Hits:85

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ