Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลกุดประทาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-03-2566 ] Hits:33

ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดบ้านเสียมเจริญ

ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดบ้านเสียมเจริญ"

[ 06-03-2566 ] Hits:1813

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ …

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลกุดประทาย เทศบาลตำบลโพนงาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

[ 15-02-2566 ] Hits:1015

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ กำนัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ กำนัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย"

[ 01-02-2566 ] Hits:4422

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ