กองการศึกษา

 

นางสาวตติมาลย์ บัวหอม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

มือถือ 098-4963964


 

พนักงานเทศบาล

 

นางพนาวัลย์ พาเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางสาวอรอนงค์ ทองเหลือง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 


 

ข้าราชการครูเทศบาล

 

นางกนกพร แก้วโมกข์

ครูชำนาญการ

นางประภัสสร ทารการ

ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ทองพิเศษ

ครูชำนาญการ

 

นางอรอุมา ทองรอง

ครูชำนาญการ

นางสาวนันทิพร ไชยศาสตร์

ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา พวงเงิน

ครูชำนาญการ

<!— Rows 5 —->

นางสาวสมปอง บุดดาเคน

ครูชำนาญการ

นางสุภาวดี เฉลิมพงษ์

ครูชำนาญการ

นางบุษกร วิสาร

ครูชำนาญการ

<!— Rows 6 —->

นางสาวสุนันทา เยือกเย็น

ครูชำนาญการ

นางคำปั่น มาลา

ครูชำนาญการ

นางอรวรรณ ยิ้มพังเทียม

ครูชำนาญการ

<!— Rows 7 —->

นางสาวจรรยากร บุญทอง

ครู

นางลำไพ พรสี่

ครู

นางบังอร สายแวว

ครู

<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 8 —->

นางสาวรัตนาภรณ์ สัมพันธ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวศิริรัตน์ บุญปก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริจรรยา เกษียร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

<!— Rows 9 —->

นางสาวปัทมพร สมมั่น

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสุภาภรณ์ วิเชียรดี

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวรินดา สายวรรณ

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

<!— Rows 10 —->

นางสาวพิศมัย ทานให้

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุภัสสรา สอดส่อง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเบญญาภา เรือนสายแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

<!— Rows 11 —->

นางวรรณา โชคบัณฑิต

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวหนูเหลียน ฤาชา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจุไรพร คำหนา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

<!— Rows 11 —->

นางสาวพัชรา ชาแฉะ

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ