กองการศึกษา

นายประเสริฐ ไชยศาสตร์

หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 087-957-1576


พนักงานเทศบาล

นางพนาวัลย์ พาเจริญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นางอุทัยวรรณ วรรณประภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ข้าราชการครูเทศบาล

นางกนกพร แก้วโมกข์

ครูชำนาญการ

นางประภัสสร ทารการ

ครูชำนาญการ

นางสาวเพ็ญพักตร์ ทองพิเศษ

ครูชำนาญการ

นางอรอุมา ทองรอง

ครูชำนาญการ

นางสาวนันทิพร ไชยศาสตร์

ครูชำนาญการ

นางสาวขนิษฐา พวงเงิน

ครูชำนาญการ

นางสาวสมปอง บุดดาเคน

ครูชำนาญการ

นางสุภาวดี เฉลิมพงษ์

ครูชำนาญการ

นางบุษกร วิสาร

ครูชำนาญการ

นางสาวสุนันทา เยือกเย็น

ครูชำนาญการ

นางคำปั่น มาลา

ครูชำนาญการ

นางอรวรรณ ยิ้มพังเทียม

ครูชำนาญการ

นางสาวจรรยากร บุญทอง

ครู

นางลำไพ พรสี่

ครู

นางบังอร สายแวว

ครู

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวรินดา สายวรรณ

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ สัมพันธ์

ผู้ช่วยนักสันทนาการ

นางสาวศิริรัตน์ บุญปก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศิริจรรยา เกษียร

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวปัทมพร สมมั่น

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวสุภาภรณ์ วิเชียรดี

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพิศมัย ทานให้

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสุภัสสรา สอดส่อง

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวเบญญาภา เรือนสายแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางวรรณา โชคบัณฑิต

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวหนูเหลียน ฤาชา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวจุไรพร คำหนา

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

นางสาวพัชรา ชาแฉะ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสาวิตรี บุญแก้ว

ผู้ดูแลเด็ก

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ