สวนป่าแห่งการเรียนรู้บ้านคำนาแซง

วันจันทร์, 01 มีนาคม 2564 22:57

      สวนป่าแห่งการเรียนรู้บ้านคำนาแซง ตั้งอยู่บ้านคํานาแซง หมู่ที่ 19 มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ยืนต้นนานาชนิด เช่น ตะแบก สัก ยาง ตะเคียน แดง บาก อยู่อย่างหนาแน่นและพันธ์ไม้ล้มลุกต่างๆ รวมทั้งพืชตระกูลเฟิร์นที่ หายาก เช่น ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง เป็นต้น เนื่องจากมีความชุ่มชื้นเป็นแหล่งชุ่มน้ำ มีสัตว์ป่าขนาดเล็กอาศัย อยู่ เช่น นก กระรอก กิ่งก่า แมลงต่างๆ อาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก มีเส้นทางเดินสําหรับเดินดูธรรมชาติ เพื่อ ศึกษาชนิดของต้นไม้และสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ