รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลกุดประทายในรอบ ๖ เดือน(ตค.๖๒-เม.ย.๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพุธ, 01 เมษายน 2563 16:38

    เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้ รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลกุดประทายในรอบ ๖ เดือน(ตค.๖๒-เม.ย.๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลกุดประทายในรอบ ๖ เดือน(ตค.๖๒-เม.ย.๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ