รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘ เมษายน ๒๕๖๓)

วันพุธ, 08 เมษายน 2563 20:53

   เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘ เมษายน ๒๕๖๓)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๘ เมษายน ๒๕๖๓) มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ