กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปลูกจิตสำนึก เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย มุ่งทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ 2565

วันศุกร์, 01 เมษายน 2565 15:15

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ