ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้ หน้าสำนักงานเทศบาลกุดประทาย

วันจันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2564 14:00

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายนำ้ หน้าสำนักงานเทศบาลกุดประทาย ราคากลางคำนวณ ณ.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินราคากลาง 499,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ