ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 (ใกล้วัดป่าคำนาแซง)

วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 14:56

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านคำนาแซง หมู่ที่ 9 (ใกล้วัดป่าคำนาแซง) คำนวณณ.วันที10 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินราคากลาง 38,000บาท(สามหมื่นแปดบาทถ้วน)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ