ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเค็งหมู่ที่ 7 ทางไปคลองชล ชลประทาน

วันพุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2564 15:11

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขอประชาสัมพันธ์่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโนนเค็งหมู่ที่ 7 ทางไปคลองชล ชลประทาน คำนวณ ณ.วันที10 กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินราคากลาง 162,700บาท(หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ราคากลางดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ