การมีส่วนร่วมของนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทายและพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการประพฤติปฏิบัติตน ยึดหลักคุณธรรม

วันอังคาร, 12 มกราคม 2564 13:04

นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทายและพนักงานเทศบาล  ร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการประพฤติปฏิบัติตน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความโปร่งใส  เพื่อการป้องกันการทุจริตในเทศบาลตำบลกุดประทาย วันที่  12 มกราคม  2564ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ