รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน

วันศุกร์, 09 เมษายน 2564 15:30
เทศบาลตำบลกุดประทายมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 จนถึงไตรมาสที่ 2 (เดือนตุลาคม 2563- เดือน มีนาคม 2564 ) รวมทั้งสิ้น 32,775,264 บาท และมีรายจ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งสิ้น 31,353,381.20 บาท รายจ่ายรวมเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม คิดเป็น 95.66% (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ