ประกาศเจตจำนงนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย

วันจันทร์, 05 ตุลาคม 2563 00:00

            นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบเพื่อความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ ในการบริหารงานภาครัฐ

 

 

 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ