ประกาศ เทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

วันอังคาร, 01 ตุลาคม 2562 20:57

   เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำประกาศ เทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ เทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ