ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ ตําบลกุดประทาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562 15:01

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ ๓ - บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๔ ตําบลกุดประทาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ