ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 23 มกราคม 2562 15:46

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยขาม บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 16 ตําบลกุดประทาย ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ