รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความมีระเบียบวินัย ประจำปีงบประมาณ2562

วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562 21:54

    เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความมีระเบียบวินัย ประจำปีงบประมาณ2562

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ความมีระเบียบวินัย ประจำปีงบประมาณ2562 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ