เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

วันอังคาร, 06 พฤศจิกายน 2561 11:48

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ