รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563 12:25
เทศบาลตำบลกุดประทายมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 76,000,000 บาท และมีรายจ่ายรวมที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งสิ้น 71,504,294.06 บาท รายจ่ายรวมเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวม คิดเป็น 94.08% การดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีสภาพคล่อง ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ