นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี

วันจันทร์, 02 ตุลาคม 2560 21:16

   เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่อาจเกิดการทุจริตหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ