แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลกุดประทาย อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

วันอังคาร, 03 ตุลาคม 2560 14:46

     เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

     เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง จึงขอประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ