ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดประทายได้จัดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน ลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฬม ณ ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 ถึง 28 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันที่ 9 กันยายน 2564โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ต้องการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชน ที่ไปฉีดวัคซีน SINOVAC เข็มที่ 1 แล้ว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 วันที่ 13 สิงหาคม 2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และ วันที่ 19 สิงหาคม 2564 ให้มาฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มที่ 2 ทั้งหมด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 800 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

ในวันที่ 7 กันยายน 2564โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเดชอุดม ต้องการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเรื้อรัง , โรคหัวใจและหลอดเลือด,โรคไตวายเรื้อรัง,โรคหลอดเลือดสมอง,โรคอ้วน,โรคมะเร็ง,โรคเบาหวาน และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 คน ในเขตพื้นที่ตำบลกุดประทาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ