ข่าวกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)ปีงบประมาณ2566

ในวันที่ 19- 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการจัดรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมฝึกอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากน้ำหมักชีวภาพ จาก พืช ผัก ผลไม้ และเศษอาหารสิ่งเหลือใช้ในครัวเรือน

ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายทิวากรณ์ รอดชู ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอเดชอุดม พร้อมด้วย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกุดประทาย มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พายุโซนร้อน "โนรู" ในพื้นที่ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพประชาชน คนพิการ คนด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปี พ.ศ. 2565 กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการทำมาลัยพิธีการและมาลัยเชิงเศรษฐกิจ

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ