ข่าวกิจกรรม

ในวันที่ 19 ส.ค 2564 เวลา 13.00 น.ท่านเกริกชัย  ผ่องแผ้ว   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทายที่เข้าตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิท-19 เริงรุก เพื่อลดการการแออัด รวดเร็ว โดยรับบริการจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ เขต 10 โดยการปฎิบัติงานของทีมรถตรวจคัดกรองโควิด-19 เคลื่อนที่ จาก สคร.(หน่วยพระราชทาน) ซึ่งมีประชาชนเข้ารับการตรวจ 441 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด

 ในวันที่ 13 ส.ค 2564 เวลา 09.30 น.นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาลฯ/ปลัดเทศบาลฯ/พนักงานเทศบาลเเละพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ถวายเเม่ของเเผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย โดย ปลูกต้นมะค่า ต้นประดู่ เเละต้นสัก  ซึ่งเป็นต้นไม้ที่หายาก  และเพื่อออกถึงความจงรักภัดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 วันที่ 1 สิงหาคม  2564   นายสฤษดิ์ วิฑรูย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชุน (ศูนย์พักคอย) เทศบาลตำบลกุดประทาย ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย  เพื่อ เป็นสถานที่รองรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โรคโควิด 19 กรณี ผู้ป่วยยืนยัน  COVID-19    เพื่อดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล

วันที่ 30 กรกฎาคม  2564   เวลา 10.00 น. นายธรรมนูญ  แจ่มใส  นายอำเภอเดชอุดม  ได้ทำพิธีเปิดโครงการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชุน (ศูนย์พักคอย) เทศบาลตำบลกุดประทาย ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย  เพื่อ เป็นสถานที่รองรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  หรือ โรคโควิด 19 กรณี ผู้ป่วยยืนยัน  COVID-19    เพื่อดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน และให้การดูแลผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ และได้รับการส่งตัวมาจากโรงพยาบาล

วันที่ 16 กรกฎาคม  2564 เทศบาลตำบลกุดประทายนำโดย นายวิทยา  สำเภา  นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย  คณะผู้บริหาร  สภาเทศบาลตำบลกุดประทาย และพนักงานเทศบาลตำบลกุดประทาย ได้แพ็คถุงยังชีพ  เวชภัณฑ์ สำหรับแจกจ่ายให้ผู้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในเขตตำบลกุดประทาย

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ