ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น" เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายได้ซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านกุดประทาย -บ้านนาประดู่ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป- มา สะดวกยิ่งขึ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควันให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 - ตำบลครั่ง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันสาธารณภัย/อปพร. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ