ข่าวกิจกรรม

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายปกครอง พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรม ตามโครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรคเอดส์ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกุดประทาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองเดช ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 06.00 น. เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.2567 ณ หอประชุมเทศบาล ตำบลกุดประทายตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 6 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย พร้อม พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ในเขตเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ “แก่งเสือคอย” บ้านคำนาแซง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 5 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการเตรียมความพร้อมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะครู ผู้ดูแลเด็ก ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เทศบาลตำบลกุดประทาย โดยนายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาแทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง พนักงานจ้างเหมา อสม. ผู้สูงอายุ ตลอดจนพี่น้องประชาชนตำบลกุดประทาย เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุขึ้น ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ และรักษาสืบทอดความงดงามของประเพณีสงกรานต์ ตลอดจนเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในฐานะที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนเห็นคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่มีภูมิปัญญา ความรู้ และประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลังได้ โดยการแสดงผ่านกิจกรรมของผู้สูงอายุและพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ในวันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย สิบเอกมงคล คำภาแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายประเสริฐ ไชยศาสตร์ หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา และ นายกิตติ จันทร์ปรีดา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 16

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ