ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลตำบลกุดประทาย นำโดย นายณรงค์ ธาตุชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมอำเภอเดชอุดม

วันที่ 4 เมษายน 2566 เทศบาตำลบลกุดประทาย จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจราจรทางบก ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลกุดประทาย ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันที่ 6 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ถนนสายวัฒนธรรม ณ วัดบ้านเสียมเจริญ"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นายกองโทเสนีย์ มะโน นายอำเภอเดชอุดม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและแนะนำข้อปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลกุดประทาย เทศบาลตำบลโพนงาม และ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ กำนัน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกุดประทาย"

ในวันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลกุดประทาย จัดโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ปีงบประมาณ2566

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ