ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทายได้ซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านกุดประทาย -บ้านนาประดู่ เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไป- มา สะดวกยิ่งขึ้น

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การใช้เครื่องพ่นหมอกควันให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โครงการซ่อมแซมถนนจุดเสี่ยงภัย บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 - ตำบลครั่ง

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 งานป้องกันสาธารณภัย/อปพร. ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนบ้านกุดประทาย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ได้ตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลกุดประทาย

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลกุดประทาย ประจำปีงบประมาณ 2565

ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลกุดประทาย ได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะชุมชุนตำบลกุดประทายตามหลัก 3Rs

ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายวิทยา สำเภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดประทาย คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯเเละสมาชิกสภาฯ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เจ้าพนักงานป้องกันฯพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเเละสมาชิก อปพร.ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2565 ณ จุดบริการช่วยเหลือประชาชน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลกุดประทายค่ะ 

Map

Poll

ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลกุดประทาย ในด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ